Translaton

Wycena tłumaczenia | Get Quote Form

Prosimy o dokładne wypełnienie i sprawdzenie całego formularza. Dzięki temu, nie będzie konieczne jego poprawienie, a Państwo szybko otrzymają naszą wycenę:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Contact Person’s Name
Firma (pełna nazwa)
Company (full name) *
E-mail*
Tel. Kontaktowy | Contact phone *
Rodzaj usługi | Service tłumaczenie pisemne | translation tłumaczenie przysięgłe | certified translation korekta językowa | proofreading tłumaczenie ustne (prosimy o opis w polu "Dodatkowe informacje")
interpreting (describe in the "Additional information" field)
lokalizacja strony internetowej | website localisation inna usługa (prosimy o podanie w polu "Dodatkowe informacje")
other (describe in the "Additional information" field)
Język Źródłowy | Source language*
Język Docelowy | Target language*
Załącz pliki | Attach files
Termin realizacji tłumaczenia | Deadline*
Sposób dostarczenia | Way of delivery* e-mail / serwer ftp | e-mail or ftp server poczta kurierska | courier service poczta priorytetowa | express postal service inne (prosimy o podanie w polu "Dodatkowe informacje")
other (describe in the "Additional information" field)
Dodatkowe informacje | Additional information
Kontakt

Dla kogo pracowaliśmy?

Nasi partnerzy